Teadmiseks

Teadmiseks

Et kõik läheks sujuvalt ja muretult, siis siit leiad abi oma tekkivatele küsimustele. Muidugi võid küsida ka abi meilt!

  • Maa-ameti kaardiserver
  • Keskkonnaministri määrus nr. 43 (09.072015.a.)
    “Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid”
  • Veeseadus
  • Ehitusseadustik
  • Puurkaevude andmebaas