Maasoojuspuuraukude projekteerimine ja puurimine

Maasoojuspuuraukude projekteerimine ja puurimine

Olukorras, kus omanikul on soov hakata maja kütma maasoojuspumbaga, kuid kinnistu on maakollektori paigaldamiseks kas liiga väike või ei soovita rikkuda olemasolevat haljastust, on võimalik maasoojuspuuraukude või –kaevude abil probleem lahendada. Selleks on kaks võimalust:

Avatud süsteem (open-loop system)

Avatud süsteemi puhul kasutatakse ära põhjavee soojus. Üldjuhul puuritakse kaks puurkaevu; ühest võetakse vesi ja pumbatakse soojusvahetuskollektorisse, kus eemaldatakse põhjaveest osa soojusest ning seejärel suunatakse vesi tagasi teise puurkaevu.

Mõlemad puurkaevud peavad olema enam-vähem ühesügavused ja asuma samas veekihis. See hoiab ära erinevate veekihtide segunemist ja veekoguse vähenemist väljapumbatavast veekihist. Avatud süsteemi puurkaevudel kehtivad samad nõuded kui joogivee puurkaevudel s.t. neil peab olema tagatud hooldusala raadiusega 10m, kus kehtivad teatud kitsendused majandustegevusele.

 

Kinnine süsteem (closed-loop system)

Kinnise süsteemi puhul rajatakse üks või mitu maasoojuspuurauku, kuhu
paigaldatakse paarisvertikaalkollektor, mis on alt ühendatud U-aasaga ja varustatud spetsiaalse U-aasa külge kinnituva põhjaraskusega.

Peale soojusvahetustorustiku paigaldamist täidetakse puurauk tamponeerimisseguga (betoon või savi), mis tagab parema soojusvahetuse kivimiga. Kollektoris tsirkuleeriv soojusvahetusvedelik
ammutab maapinnast soojust, viib selle soojuspumba aurustisse ja voolab
jahtununa vertikaalkollektorisse tagasi. Maapinnast ammutatud soojusenergia
kuumutatakse soojuspumba toel küttesüsteemile vajaliku temperatuuritasemeni.
Soojusvahetustorustikus ringleb madala külmumistemperatuuriga vedelik (tavaliselt kasutatakse
piirituse või propüleenglükooli 40% vesilahust).

Kuna maasoojuspuurauk on tervenisti tamponeeritud ning seal veetarbimist ei toimu, siis ei kohaldata neile ka puurkaevu sanitaarkaitseala või hoolduala nõudeid. Mitme puuraugu rajamise puhul on soovitav puuraukude vaheline omavaheline kaugus vähemalt 10m.

 

Maasoojuspuuaukude ja –kaevude projekteerimise puhul kehtivad üldjoones samad nõuded kui joogivee puurkaevude puhul s.t. kõigepealt tuleb saada maasoojuspuuraukude asukoha koos­kõlastus kohalikust omavalitsusest.